Motto: "Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku, wydłużać swoje korzenie, eksperymentować i drążyć,

             dowiadywać się i porównywać, szukać w książkach i materiakach źródłowych,

             zanurzać swą ciekawość w głębinach wiedzy. Pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkrywcze -

             czasem trudne - ale pozwalające znaleźć taki pokarm, jaki będzie dla niego pożyteczny."

                                                                                                                                                   C. Freinet

 

 

Organizacja kształcenia

  

Základní podmínky,
které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami.

 

MŠ je zřízená
jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.30 - 16.00. 

Kapacita MŠ je 28 dětí.

 

Příchod dětí do
MŠ končí v 8.30 hod. Pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody rodičů s učitelkou.

 Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12.00 do 12.30 hod. Vyzvednutí dětí po odpoledním odpočinku je možné od 14.30 hod.

 

V naší MŠ
jsou příjmány děti od 2 do 7 let.

 

Zápisy probíhají
převážně v měsíci květnu. Příjmáme děti i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky MŠ.