Motto: "Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku, wydłużać swoje korzenie, eksperymentować i drążyć,

             dowiadywać się i porównywać, szukać w książkach i materiakach źródłowych,

             zanurzać swą ciekawość w głębinach wiedzy. Pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkrywcze -

             czasem trudne - ale pozwalające znaleźć taki pokarm, jaki będzie dla niego pożyteczny."

                                                                                                                                                   C. FreinetOrganizacja kształcenia

  

Základní podmínky,
které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou
legislativně vymezeny příslušnými právními normami.


MŠ je zřízená
jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
od 7.00 - 16.00. Kapacita MŠ je 28 dětí.


Příchod dětí do
MŠ končí v 8.30 hod. Pozdější příchod dítěte je možný
na základě dohody rodičů s učitelkou. Vyzvedávání dětí
po obědě je doporučováno od 12.00 do 12.30 hod. Vyzvednutí dětí
po odpoledním odpočinku je možné od 14.30 hod.


V naší MŠ
jsou příjmány děti od 2 do 7 let.


Zápisy probíhají
převážně v měsíci dubnu. Příjmáme děti i v průběhu
školního roku, pokud to umožňují podmínky MŠ.